null

REGJISTRIMI

Ne ofrojmë regjistrimin e objekteve të pronësise industriale brenda territorit shqiptar, dhe jashte saj.

null

KËSHILLA LIGJORE

Ne ofrojmë këshilla ligjore në rastet e mosmarrëveshjeve në lidhje me shkeljet e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit bazuar në ligjin përkatës.

null

PËRFAQËSIME NE GJYKATË

Përfaqësime të bazuara në marrëveshje ndërkombëtare në të cilat bën pjesë Shqipëria; Përfaqësimi para autoriteteve doganore në lidhje me rastet e shkeljeve dhe shkelje të të drejtave të tjera.

null

REGJISTRIMI

Ne ofrojmë regjistrimin e objekteve të pronës industriale brenda territorit shqiptar, bazuar në ligjin përkatës.

null

KËSHILLA LIGJORE

Ne ofrojmë këshilla ligjore në rastet e mosmarrëveshjeve në lidhje me shkeljet e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit bazuar në ligjin përkatës.

null

PËRFAQËSIMI I GJYKATËS

Përfaqësime të bazuara në marrëveshje ndërkombëtare në të cilat bën pjesë Shqipëria; Përfaqësimi para autoriteteve doganore në lidhje me rastet e shkeljeve dhe shkelje të të drejtave të tjera.

KUSH JEMI

IP & Zyra e Avokatisë

Krijuar në 1997 KARAPICI & ASSOCIATES po operon në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale në Shqipëri. Shërbimet që ne ofrojmë janë regjistrimet e objekteve të pronësisë industriale brenda territorit shqiptar, bazuar në ligjin përkatës, këshillat juridike dhe përfaqësimin gjyqësor në rastet e mosmarrëveshjeve në lidhje me shkeljet e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit; përfaqësime të bazuara në marrëveshje ndërkombëtare në të cilat bën pjesë Shqipëria; përfaqësimi para autoriteteve doganore në lidhje me rastet e shkeljeve dhe shkelje të të drejtave të tjera.

KUSH JEMI

IP & Zyra e Avokatisë

Krijuar në 1997 KARAPICI & ASSOCIATES po operon në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale në Shqipëri. Shërbimet që ne ofrojmë janë regjistrimet e objekteve të pronësisë industriale brenda territorit shqiptar, bazuar në ligjin përkatës, këshillat juridike dhe përfaqësimin gjyqësor në rastet e mosmarrëveshjeve në lidhje me shkeljet e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtat e autorit; përfaqësime të bazuara në marrëveshje ndërkombëtare në të cilat bën pjesë Shqipëria; përfaqësimi para autoriteteve doganore në lidhje me rastet e shkeljeve dhe shkelje të të drejtave të tjera.

PËR ÇFARË JEMI EKSPERTË

SHËRBIMET IP

KËRKONI KONSULTIM

Idetë mund të ndryshojnë jetën tuaj;
Po, kjo është e vërtetë. Idetë tuaja mund të përdoren nga çdokush nëse nuk siguroni mbrojtje adekuate. Për të mbajtur të drejtat e ideve tuaja, ato duhet të mbrohen ligjërisht. Në këtë mënyrë, shmangni gabimin e zakonshëm siç është zbulimi i ideve tuaja tek palët e treta dhe merrni këshilla ligjore sa më shpejt të jetë konfidenciale.
""
1
Emri
Mesazh
0 /
Previous
Next

Na Telefononi Tani

+355 4 222 64 76

Urgjencë?

Na Telefononi Tani +355 4 222 64 76

KLIENTËT TANË

Shiko më Shumë
7
Shiko më Shumë