Ne gjithashtu mbulojmë procedurën e regjistrimit në regjistrin e çështjeve të IP. Duke qenë përgjegjës që të drejtat e klientit tonë regjistrohen nga autoritetet zyrtare, ne ofrojmë përvojën tonë më të mirë në këtë fushë.