Kërkimi mbi statusin e markave tregtare, dizenjove industriale apo patentave per shpikje është një informacion i shpejtë dhe me kosto të ulët. Kerkimi na lejon te marrim te dhena dhe te pergatisim opinione profesionale ne lidhje me mbrojtjen e ceshtjeve te IP.