Zyra ka një përvojë të gjate në çështjet gjyqësore te lidhura me pronesine intelektuale. Ne mundesojme perfaqesimin e klienteve ne te gjitha shkallet e gjyqesorit si dhe pergatitja e dosjes per aplikime ne rast shkeljeje te te drejtave te IP ne Drejtorine e Pergjitheshme te Doganave.