Ne ofrojmë me kompetencë konsulencë për bizneset në lidhje me regjistrimin e markave të tyre tregtare brenda dhe jashtë vendit

Shërbimet tona në lidhje me markat/brandet tregtare mbulojnë:

  • Kërkime nëse ekziston një markë tregtare e regjistruar më parë dhe konsulencë ligjore rreth shanseve tuaja të suksesit në lidhje me aplikimin e markes tuaj.
  • Regjistrim i markave tregtare në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë.
  • Përfaqësim në Dhomen per Shfuqizim si dhe ne Bordin e Apelit të DPPI në lidhje me kundërshtime të mundëshme për aplikime të markave identike ose të ngjashme.