Sherbimet tona per dizenjot industriale mbulojne

  • Regjistrimi i aplikimit të një dizenjoje deri në procedurën e regjistrimit
  • Regjistrimi i transferimit të të Drejtave/Licencave
  • Regjistrimi i ndryshimit të emrit/adresës së pronarit.
  • Kryerja e procedurave të kërkimit.