Është shumë e rëndësishme që klienti ynë të kuptojë plotësisht të gjitha dokumentet në gjuhë të huaj. Ky shërbim është i mbuluar nga anglishtfolës dhe përkthyes profesionistë me një përvojë të gjatë në fushat përkatëse. Ne mund të përkthejmë dokumente nga anglisht, gjermanisht, italisht dhe frëngjisht.