ABOUT US

Zyra

KARAPICI & ASSOCIATES është një zyrë e themeluar nga Avokate Raimonda Karapici, ne vitin 1997. Zyra operon në fushën e mbrojtjes së pronësise intelektuale në Shqipëri.
Shërbimi që ne ofrojmë është rregjistrimi i objekteve të pronësise industriale brënda territorit Shqiptar, si dhe ndërkombtarisht bazuar në Ligjin për Pronësine Industriale. Ne ofrojme konsulenca juridike dhe përfaqësime në Gjykatë për rastet e konflikteve të lidhura me shkeljen e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtave të Autorit. Zyra kryen përfaqësime pranë autoriteteve doganore në lidhje me shkeljet e te drejtave.
Prej 24 vitesh ne ndihmojmë bizneset shqiptare dhe të huaja në mbrojtjen e brandit të tyre.

  • Ne regjistrojmë marka, dizenjo industriale, tregues gjeografik, mbrojmë patenta për shpikje si dhe të gjitha shërbimet e lidhura me kategoritë e mësipërme. 
  • Ne operojmë me shumë kompani të huaja të cilat na kanë besuar ndër vite, për ti përfaqësuar ato për të gjitha cështjet që kanë të bejnë me mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.
  • Shumë biznese shqiptare na kanë besuar në regjistrimin e markave apo portofolit të markave  si asete të tyre. 
  • Ne ofrojmë konsulencë ligjore profesionale.
null

Objektivi ynë kryesor është:

Ne u shërbejmë kompanive shqiptare si dhe bashkëpunëtorëve të huaj me një gamë profesionale shërbimesh dhe mund të ofrojmë tarifa konkurruese për të gjitha llojet e shërbimeve IP.
Klientela jonë jane kompani te famshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Ekspertët tanë i këshillojnë ata me shumë profesionalizëm mbi vlefshmërinë ligjore të portofolit të tyre te IP.
Ne jemi një bashkëpunim i inxhinierëve dhe avokatëve me një përvojë të madhe në fushat përkatëse duke u ofruar klientëve nga e gjithë bota shërbime kompetente dhe efektive.

null

Objektivi ynë kryesor është:

Ne u shërbejmë kompanive shqiptare si dhe bashkëpunëtorëve të huaj me një gamë profesionale shërbimesh dhe mund të ofrojmë tarifa konkurruese për të gjitha llojet e shërbimeve IP.
Klientela jonë jane kompani te famshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Ekspertët tanë i këshillojnë ata me shumë profesionalizëm mbi vlefshmërinë ligjore të portofolit të tyre te IP.
Ne jemi një bashkëpunim i inxhinierëve dhe avokatëve me një përvojë të madhe në fushat përkatëse duke u ofruar klientëve nga e gjithë bota shërbimet kompetente dhe efektive.