Ne mbulojme

  • Regjistrimi i aplikimeve për tregues gjeografikë deri në regjistrim
  • Regjistrimi i ndryshimeve të emrit / adresës së pronarit